AURIGA DN15/20

AURIGA DN15 / 20 là đồng hồ đo nước đơn tia được thiết kế
để đo nước lạnh cho các hộ sử dụng nước. Thiết bị đặc biệt
thích hợp cho các điều kiện lắp đặt khắt khe và vùng nước
chứa nhiều tạp chất. Được phát triển với tiêu chuẩn MID,
AURIGA tuân thủ các quy định của Châu Âu và có chứng chỉ
hợp quy về vệ sinh.