AQUILA V5

AQUILA V5 là đồng hồ nước số lượng lớn được thiết kế để quản lý mạng lưới
nước và lập hóa đơn cho một lượng lớn nước lạnh.
Nó được đặc trưng bởi động lực đo rất cao, không nhạy cảm với nhiễu và bảo trì
dễ dàng. Các mặt bích xoay theo mô-đun của nó giúp dễ dàng lắp đặt trên mọi
loại ống, ngay cả khi cần thay đổi kích thước.