HYDRUS 2.0 BULK

HYDRUS 2.0 BULK là đồng hồ đo nước dựa trên công nghệ đo siêu âm. Công
nghệ này cho phép tính toán chính xác lượng nước tiêu thụ với sự ổn định trong
thời gian dài trong khi loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến đồng hồ cơ khác như
cát, rác, đá, sỏi, bọt khí,… gây ảnh hưởng độ tin cậy kết quả đo. Hơn nữa, đồng
hồ không yêu cầu bất cứ yếu tố nào khác để có thể đo đạc chính xác.