ALTAIR V4 DN15/20

ỨNG DỤNG
ALTAIR V4 đại diện cho thế hệ đồng hồ đo thể tích mới nhất được
phát triển theo tiêu chuẩn MID và các tiêu chuẩn Châu Âu khác để
đáp ứng các yêu cầu hiện tại. ALTAIR V4 đặc biệt nhỏ gọn và
mạnh mẽ, thích ứng với các môi trường hạn chế nhất và tương
thích với các chất lượng nước khác nhau. ALTAIR V4 có thể được
tích hợp bất cứ lúc nào với mô-đun clip-on IZAR sẵn sàng cho việc
đọc tự động (vô tuyến / có dây).